Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği İle Uyuma İlişkin Yeni Düzenlemeleri Ve Audit Prosedürleri

Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile Uyuma İlişkin Yeni Düzenlemeleri ve Audit Prosedürleri

I. GİRİŞ

AB Davranış Kuralları Grubu'nun (EU Code of Conduct Group) 3 Ekim 2023 tarihli toplantısında Üye Devletler, Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin vergi usullerine ilişkin gereklilikleri uygulamalarını olumlu değerlendirmiş ve bu neticede Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN), Marshall Adaları Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'nin vergi amaçlı iş birliği yapmayan yargı bölgeleri listesinden (EU List) çıkartmıştır. Marshall Adaları Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ile açık ve şeffaf bir diyaloğa girmiş ve Avrupa Birliği'ne verdiği taahhütlerin tam olarak açıklığa kavuşturulması, yürürlüğe konulması, takip edilmesi ve uygulanmasının izlenmesi için her türlü çabayı gösterdiğini belirtmiştir.

Marshall Adaları Cumhuriyeti Maliye Bakanı Casten Nemra, Marshall Adaları'nın uygulamaya ilişkin geliştirilmiş tedbirlerinin Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılandığını duymaktan son derece memnun olduğunu ifade etmiş; bu vesileyle Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile iş birliği yapmayı ve ekonomik işlemlerin mahiyetlerinin belirlenmesi standartları konusunda Avrupa Birliği’ne tam uyum sağlamayı kesin olarak taahhüt ettiğini yinelemiştir.

Marshall Adaları Cumhuriyeti Bayrağı, sadece Paris ve Tokyo Mutabakatları (Paris and Tokyo Memorandum of Understandings) ile beyaz listede yer almakla gerek ilgililer gerekse ülkeler nezdinde prestijini ve güvenilirliğini tasdiklemekle kalmayıp aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği ile Qualship 21 statüsünü 19 yıl üst üste korumuştur ki, bu daha önce benzeri görülmemiş bir durumdur. Üstelik yaşanan bu son gelişme ile birlikte, Marshall Adaları Cumhuriyeti Şirketler Sicili, Avrupa Birliği Ülkeleri gözünde itibarını gözler önüne sermiş ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile yapılacak olan işlemlerde yaşanacak çekincelerin önüne geçmiştir.

Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin bu gibi konulardaki hassasiyeti ve bu neticede beyaz listede yer alarak elde etmiş olduğu başarılar, Bayrak İdaresi’nde bulunan gemilerin ve Şirketler Sicilinde bulunan şirketlerin uluslararası anlamda güvenilirliğini ve itibarını ortaya koymakta ve getirmiş olduğu saygınlık ile Marshall Adaları Cumhuriyeti sicilinde bulunan şirket ve gemileri Liman Devletlerinin gözünde güvenilir bir hale getirmektedir.

Böylelikle ilgililer, Marshall Adaları Cumhuriyeti sicili ve bayrak idaresinde olmaları sebebiyle Liman Devletlerinin bir takım sıkı denetimlerinden muaf kalabileceklerdir. Her dakikanın önem arz ettiği denizcilik sektöründe, bu gelişmenin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyiz. Hiç şüphesiz bu gelişme, Marshall Adaları Cumhuriyeti yetkililerinin almış olduğu önlemler ve yürürlüğe koydukları yeni prosedürlere dayanmaktadır ve bu yeni prosedürlerin anlaşılabilmesi son derece önemlidir.

II.YENİ DÜZENLEMELER, UYGULAMADAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE AUDIT PROSEDÜRÜ

Bilindiği üzere, Marshall Adaları Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin Ticari Vergilendirmeler Üzerine Eşitliğin ve İş Etiğinin Sağlanması Komisyonu’nun görüşlerine ve kararlarına uygun olarak, Marshall Adaları'nda yerleşik olmayan yerli kuruluşların, yabancı denizcilik kuruluşlarının ve bunların ekonomik işlemlerinin Marshall Adaları Yönetmeliklerine uygunluğunun denetlenmesini her yıl “ESR” (“Economic Substance Reporting” - “Ekonomik Durum Raporlaması”) adı verilen sistem aracılığıyla “Yetkilendirilmiş Tescil Memurları” kontrolünde gerçekleştirmektedir.

Bahse konu Yetkilendirilmiş Tescil Memurları’nın, şirketler tarafından ESR raporunda belirtilen işlemlere dair dayanak belge ve bilgi talep etme yetkisine sahip olduğunu belirtmek isteriz. Memurların daha öncesinde de sahip olduğu bu yetki, alınan önlemler ve yeni düzenlemelerle ilgili olmamakla birlikte bahsi geçen Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin yeni düzenlemeleri ve Avrupa Birliği ile iş birliği neticesinde yalnızca uygulamada daha sık karşılaşılır hale gelmiştir.

III. EN SIK KARŞILAŞILAN YENİLİK: VERGİ KİMLİK NUMARASI TALEBİ

Marshall Adaları Cumhuriyeti makamlarının ve Sayın Casten Nemra’nın da değinmiş olduğu “geliştirilmiş uygulama tedbirleri”nden en sık karşılaşılan ve uygulanan yöntem: Vergi İkametgahı Marshall Adaları dışında bulunan şirketlerin vergi kimlik numaralarını veya bu numarayı tanımlayan belgeleri, bunun yanı sıra vergi belgesi, vergi yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair kanıt niteliğindeki birtakım belgelerin talep edilmesi olarak tespit edilmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, bahsedilen bu belge talebi, Tescil Memurlarınca gerekli görülen hallerde uygulanan bir formalitedir. Talep edilen bilgi ve/veya belgelerin bildirilmemesi/ibraz edilmemesi halinde ise aynı ESR raporunun doldurulmamasında olduğu gibi şirkete parasal cezalar kesilebilmekte, şirket kapatılabilmekte veyahut hem para cezası kesilip hem de şirketin kapatılması sonucu doğurabilmektedir.

Fakat belirtmek isteriz ki, bu durum Marshall Adaları Sicili’nin gizliliğe ve mahremiyete verdiği önemi aynı zamanda da bu gibi konularda gösterdiği hassasiyeti baltalayan bir durum değildir. Talep edilen belgelerin Marshall Adaları Sicili’ne ibraz edilmesinin, herhangi bir ek vergi yükümlülüğü doğurmayacağını ve aynı zamanda Marshall Adaları’nın gizlilik ilkelerine aksi bir durum teşkil etmeyeceğini siz değerli İlgililer için teyit etmiş bulunmaktayız.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Beste Cansu Almaç Erdem

Senior Associate

Türker Yıldırım

Partner

Atalay Eroğlu

Legal Intern