Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 18 Kasım
Read More

Petrol ve türevlerineiİlişkin Avrupa Birliği kısıtlamaları ve P&I sigortaları hakkında

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.11.2022 tarihli ve E-19463099-199-779495 sayılı yazısına istinaden, bilindiği üzere, gemi sahipleri gemilerinin operasyonları esnasında özellikle üçüncü şahıslara, çevreye veya yüke verilebilecek zararlarla birlikte bunlara ilişkin cezalar ve bunlar gibi durumlardaki sorumluluklarını karşılatabilmek üzere Koruma ve Tazmin (P&I) sigortası
Read More

Deniz taşımacılığında elverişli bayrak, vergilendirme ve Türkiye

Yurtiçi ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri taşımadır. Bu kapsamda günümüzde uluslararası ticaretin yaklaşık olarak %90’ı deniz yolu ile sağlanmaktadır. Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon ne derece güçlü olursa ülkelerin
Read More

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca mürettebar düzenlemesi

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca öngörülen mürettebat düzenlemesi hakkında hazırlanan bilgi notu aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır. Türk Uluslararası Gemi Sicili nedir ve nasıl oluşmuştur? Hukuki mevzuat çerçevesinde Türk sularında deniz taşımacılığı yapılması bakımından değerlendirilmesi gereken ilk kanun 815 sayılı Kabotaj Kanunu’dur. Bu
Read More

“Türkiye” markasının uluslararası alanlarda kullanımı

31679 sayılı Resmi Gazete’de 4.12.2021 tarihinde yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Türkiye” markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edildiği, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler, her türlü faaliyet ve
Read More

Beyan harici akaryakıta el konulması durumunda teminat yatırılması ile geminin seyrüseferine devam edebilmesi

Beyan fazlası akaryakıta idare tarafından el konulması Gemilerde yapılan arama ve yakıt ölçümleri sonucunda beyan harici akaryakıtla karşılaşılması durumunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (“CMK”) m. 127 ve devamı hükümleri uyarınca bu akaryakıta elkonulabilmektedir. Analizleri yapılmak üzere akaryakıttan numune alınması sonrasında bir
Read More

Процесс получения гражданства через покупку недвижимости

Минимальная сумма инвестиций, необходимая для подачи заявления на получение гражданства Турции за счет инвестиций в недвижимость, увеличилась с 250 000 до 400 000 долларов США 13 июня 2022 года. 1) Первый шаг: покупка недвижимости Иностранцы, отвечающие любому из следующих критериев, могут иметь
Read More