Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi hakkında yönetmelik

Ülkemizdeki kıyı alanlarında bulunan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya bakım onarım sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usulü ve esasları belirlemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Read More

Gemi Sahiplerinin ve İşletmecilerin EEXI ve CII Emisyon Azaltma düzenlemelerinde çözüm bulmalarına yardımcı olmak için yeni ICS Rehberi kullanıma sunuldu

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik
Read More

Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 18 Kasım
Read More

Petrol ve türevlerineiİlişkin Avrupa Birliği kısıtlamaları ve P&I sigortaları hakkında

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.11.2022 tarihli ve E-19463099-199-779495 sayılı yazısına istinaden, bilindiği üzere, gemi sahipleri gemilerinin operasyonları esnasında özellikle üçüncü şahıslara, çevreye veya yüke verilebilecek zararlarla birlikte bunlara ilişkin cezalar ve bunlar gibi durumlardaki sorumluluklarını karşılatabilmek üzere Koruma ve Tazmin (P&I) sigortası
Read More

Deniz taşımacılığında elverişli bayrak, vergilendirme ve Türkiye

Yurtiçi ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri taşımadır. Bu kapsamda günümüzde uluslararası ticaretin yaklaşık olarak %90’ı deniz yolu ile sağlanmaktadır. Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon ne derece güçlü olursa ülkelerin
Read More

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca mürettebar düzenlemesi

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca öngörülen mürettebat düzenlemesi hakkında hazırlanan bilgi notu aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır. Türk Uluslararası Gemi Sicili nedir ve nasıl oluşmuştur? Hukuki mevzuat çerçevesinde Türk sularında deniz taşımacılığı yapılması bakımından değerlendirilmesi gereken ilk kanun 815 sayılı Kabotaj Kanunu’dur. Bu
Read More

“Türkiye” markasının uluslararası alanlarda kullanımı

31679 sayılı Resmi Gazete’de 4.12.2021 tarihinde yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Türkiye” markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edildiği, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler, her türlü faaliyet ve
Read More