Досвід команди ESENYEL&PARTNERS включає правовий аудит емітентів, врегулювання порушень і конфліктів з Комісією з цінних паперів, дотримання і виконання вимог законодавства Туреччини, що регулює діяльність учасників фондового ринку, контроль і підготовку особливої ​​інформації, а також питання звітності до Комісії з цінних паперів, а саме:

- Консультування в сфері корпоративного права та цінних паперів;

- Аналіз і підготовка угод купівлі-продажу цінних паперів;

- Структурування угод з цінними паперами та розробка гарантійних механізмів;

- Супровід випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- Використання сек’ютиризації як механізму залучення фінансування;

- Комплексний супровід емітентів на фондовому ринку;

- Представництво інтересів у відносинах іншими учасниками ринку капіталів (торговцями цінними паперами, інвестиційними фондами, депозитаріями, зберігачами);

- Врегулювання справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

- Консультації по створенню і реєстрації акціонерних товариств, інститутів спільного інвестування.

Адвокати ESENYEL&PARTNERS успішно проводять процедури дематеріалізації цінних паперів, супровід емісій, робота з міноритаріями, структурування угод з викупу/відчуження контрольного пакету, консультування з питань особливостей обігу цінних паперів, супровід схем обігу цінних паперів на фондовому ринку, підготовка угод, а також інші питання взаємодії з ринком і регулятором.