ESENYEL & PARTNERS olarak, Rekabet Hukuku ekibimiz, rekabet hukukunun her alanında pratik bir yaklaşımla müvekkillerimize hukuki destek sunmaktadır. Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin rekabet kurumu soruşturmaları kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimiz için gerek Rekabet Kanunu gerekse de denizciliğe ilişkin mevzuatlar kapsamında sektörel bilgisiyle profesyonel hizmet sağlamaktadır.

Ekibimiz müvekkillerimizi, birleşme ve devralma bildirimleri ve menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler ile rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konulu ön araştırma, soruşturma ve yerinde incelemeler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmektedir.