ESENYEL & PARTNERS olarak müvekkillerimize rekabet ve mevzuata uyum ihtiyaçları konusunda proaktif bir yaklaşımla danışmanlık yapmaktayız. Müvekkillerimize Türk Rekabet Kurumu ile birleşme ve devralmaların onaylanması hususunda destek sağlamaktayız. Ekibimiz, büyük ölçekli bir yerel şirketin satın alınmasından kaynaklanan birleşme izni sürecinde düzenlemelere uyumluluğu sağlamak amacıyla dağıtım ve yeniden yapılandırma anlaşmalarını gözden geçirmek ve taslak haline getirmek suretiyle yabancı merkezli bir şirkete danışmanlıkta bulunmuştur. ESENYEL & PARTNERS ayrıca yabancı bir gruba, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine tabi bir Türk Şirketler Grubuna ve lider bir faktoring şirketine iki aşamalı katılım izni verilmesi konusunda da danışmanlık yapmıştır. Bir diğer yabancı şirkete ise büyük bir kimyasal ürün üreticisinden varlık satın alma işlemlerine ilişkin tarafımızca danışmanlık sağlanmış olup işlem işletme devri niteliğinde olduğundan Rekabet Kurumu’nun incelemesine tabi tutulmuştur. ESENYEL & PARTNERS olarak şu anda Türk Rekabet Kurumu tarafından bir dizi Türk bankasına karşı başlatılan büyük bir soruşturmada büyük bir Türk bankasına danışmanlık yapmakta ve destek sağlamaktayız.