Gemi Sahiplerinin ve İşletmecilerin EEXI ve CII Emisyon Azaltma düzenlemelerinde çözüm bulmalarına yardımcı olmak için yeni ICS Rehberi kullanıma sunuldu

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik
Read More