Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Uygulaması (EU-ETS)

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Uygulaması (EU-ETS)

AB ETS (EU ETS)  nedir?

Deniz taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2003/87/EC sayılı Direktifini değiştiren 2023/959/EU sayılı Direktif ile getirilmiştir. Bu değişiklikler, deniz taşımacılığının AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamına alınmasını sağlamaktadır​. 

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), dünyanın en büyük karbon piyasasıdır ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bir "tavan ve ticaret" (cap and trade) sistemidir. Sistem, AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine kıyasla %62 oranında azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlar​.

-Tüm AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te (EEA-EFTA ülkeleri) faaliyet göstermektedir,

-1 Ocak 2024 tarihinden itibaren deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 

EU ETS Direktifi hangi gemiler için geçerlidir?

2024'ten itibaren: 5000 gros tonaj (GT) veya üzerindeki yük ve yolcu gemileri

2027'den itibaren: 5000 GT veya üzeri  offshore gemileri

AB MRV Denizcilik Yönetmeliği hangi gemiler için geçerlidir?

1 Ocak 2025 itibariyle, 

5000 GT veya üzerindeki yük ve yolcu gemileri;

5000 GT veya üzerindeki  offshore  gemileri;

Bu belge Esenyel Partners tarafından hazırlanmıştır.

AB ETS Direktifi hangi emisyonlar için geçerlidir?

Sistem bayraktan bağımsız ve rota bazlıdır. Bu, deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları aşağıdaki şekilde kapsadığı anlamına gelir: 

  1. AB dışında başlayan veya biten seferlerden kaynaklanan emisyonların %50'si (Örn: Türkiye’den Rotterdam’a veya Hamburg’dan Türkiye’ye
  1. İki AB limanı arasında ve gemiler AB limanları içindeyken meydana gelen emisyonların %100'ü. (Örn. İspanya’dan Yünanistan’a) 

MOHA Hesabı Açma Gerekliliği:

MOHA, Deniz taşımacılığı şirketlerinin EU ETS kapsamında emisyon izinlerini kaydetmek, izlemek, transfer etmekve  EU ETS'ye uyum sağlamak için için açmaları gereken hesaptır. Donatanlar, yükümlülüklerini ISM kapsamındaki teknik işletmecilere devredebilir.  Bu hesap, şirketlerin yıllık emisyonlarını kaydetmelerini, izinlerin bakiyesini kontrol etmelerini ve izinleri diğer katılımcılar arasında transfer etmelerini sağlar. MOHA hesabı açmak için, atanmış idari otoriteye kapsamlı bir talep gönderilmelidir. MOHA hesabı açma süreci, doğru ve eksiksiz bilgi sağlanması gereken profesyonel bir süreçtir. Başvurunun başarılı olması için gerekli tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması önemlidir.

MOHA hesabı hangi AB Üye Devletinde açılmalıdır?

1)AB Üye Devletinde Kayıtlı Denizcilik Şirketi: Denizcilik şirketinin kayıtlı olduğu AB Üye Devletinde açılmalıdır.

2) AB Üye Devletinde Kayıtlı Olmayan, Ancak AB Limanlarına Sefer Yapan Şirket: Son dört izleme yılı boyunca en fazla tahmini liman uğrağı sayısına sahip olan AB Üye Devletinde açılmalıdır.

3) AB Üye Devletinde Kayıtlı Olmayan ve Önceki Dört Yıl İçinde AB ETS Kapsamında Sefer Yapmamış Şirket: AB ETS kapsamındaki ilk seferin yapıldığı veya başladığı AB Üye Devletinde açılmalıdır.

Sonuç ve Tavsiyeler:

Gemi sahipleri ve işletmecilerinin, EU ETS ve MRV uyumluluğunu sağlamak için gerekli tüm adımları atmaları büyük önem taşımaktadır. Uyum sorumluluğunu üstlenecek tarafların belirlenmesi, başvuru sürecinin titizlikle yürütülmesi, gerekli sözleşmelerin yapılması, kapsamlı belge taleplerinin karşılanması ve idari otoriteler ile etkili iletişim sağlanması; yoğun hazırlık, koordinasyon ve dokümantasyon gerektirir. Konu hakkında tecrübeli avukatlarımız, bir deniz işletmecisi holding hesabı (MOHA) sürecinde size rehberlik etmekten memnuniyet duyacaktır.  

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar:
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector/faq-maritime-transport-eu-emissions-trading-system-ets_en (Avrupa Komisyonu Resmi  Sitesi)

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/union-registry_en (Avrupa Komisyonu Resmi  Sitesi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605(Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023L0959 (Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi)

Yukarıdaki soru ve cevaplar, AB Emisyon Ticaret Sisteminin deniz taşımacılığına uygulanmasını anlamada denizcilik uzmanlarına yol göstermeyi amaçlamaktadır. Mevzuatın yerine geçmezler. Daha fazla ayrıntı için lütfen güncellenmiş AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifine başvurun. İçerik en son 27/06/2024 tarihinde güncellenmiştir.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Ergin Atalmış

Associate

Türker Yıldırım

Partner