ESENYEL & PARTNERS olarak çeşitli yabancı ve yerel şirketlerin vergi alanında karşılaştığı sorunların çözülmesini, belediyeler ve bakanlıklar dahil olmak üzere ilgili mercilerde temsillerini, bürokratik otoritelere ilişkin anlaşma ve uyuşmazlıklar hususunda cezai durumların ve müzakerelerin yönetimini yürüten uzman ekibimiz, her türlü vergi konularında ki uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermekte ve dava süreçlerini takip etmektedir.

Müvekkillerimize kamu ihaleleri konusunda hem hazırlık hem de müzakere aşamalarında danışmalık sağlanması yanında kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şikayet başvurularının yapılması, izin ve ruhsatlarının alınması, kamu sözleşmelerinden imar projelerine ve idare ve vergi mevzuatına uyumluluk başta olmak üzere müvekkillerin her türlü idari merciler ve kurumlar ile ilgili olan tüm işlemlerinde danışmanlık hizmeti uzaman ekibimizce sunulmaktadır. Taraf olunan idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları, idari ve vergisel alacak, ceza ve borçları olmak üzere tüm bunlardan doğacak vergi yaptırım ve suçlarından doğan ihtilaflarda ve intikal eden tüm aşamalarda müvekkillerimiz temsil edilmektedir.