ESENYEL & PARTNERS olarak çeşitli yabancı ve yerel müvekkillere vergi daireleri, belediyeler ve bakanlıklar dahil olmak üzere bürokratik otoritelere ilişkin anlaşma ve uyuşmazlıklar hususunda danışmanlık sağlamaktayız. Kamu kurumları tarafından alınan çok sayıda yüksek profilli kararın adli incelemesini üstlenmekteyiz. Müvekkillerimiz arasında şahıslar, sivil toplum grupları ve yerel yönetim kararlarına itiraz edenler bulunmaktadır. Müvekkillerimize ayrıca kamu ihaleleri konusunda hem hazırlık hem de müzakere aşamalarında danışmanlık sağlamaktayız. Kamu sözleşmelerinden imar projelerine müvekkillerimize geniş bir yelpazede destek olmaktayız. Desteklerimiz hükümet onaylarının alınmasını, projelerin prosedürlerine ilişkin hukuki görüş verilmesini, uyuşmazlıkların çözümünü ve dava süreçlerini içermektedir.