Gülşah Yurtbaşı, 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından yasal stajını tamamlayarak 2019 yılında İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir. İyi derecede İngilizce ve Intermedio seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

Mesleğinin ilk yıllarında Sigorta, Taşıma, Ticaret, Sözleşme, Uluslararası Kara Taşımaları Hukuku ve CMR Konvansiyonu alanlarında faaliyet göstermiştir.

Eylül 2022’de Esenyel&Partners Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başlayan Gülşah, halen Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukuku, Offshore Şirketler alanlarında avukat olarak çalışmaktadır.

Gülşah Yurtbaşı graduated from Yeditepe University Faculty of Law in 2018. Following her graduation, she has completed her legal internship and has been submitted to the Istanbul Bar Association in 2019. She is fluent in English and Intermedio in Spanish.

In early years of her career, she practiced in the areas of Insurance, Transportation, Commercial, Contract, International Transportation Law and CMR Convention.

Gülşah joined Esenyel&Partners Law Firm in September 2022, currently works as lawyer in the fields of Litigation and Dispute Resolution, International Commercial Law, International Maritime Law, and Offshore Companies.