ESENYEL & PARTNERS olarak, her türlü iş hukuku uyuşmazlıklarında gerek işçi gerekse de işveren sıfatını haiz müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra; hizmet sözleşmeleri, disiplin yönetmelikleri, taşeron sözleşmeleri, ek protokoller ve iş kültürüyle amaçlarını destekleyen politika ve prosedürler dahil olmak üzere ilgili tüm belgelerin hazırlanması ile revize edilmesi hususlarında müvekkillerine 7/24 hizmet desteği uzaman ekibimizce sunulmaktadır. Müvekkillerin şikayet ve disiplin konularının çözümlenmesi, hassas/karmaşık iş akdi sona erme süreçleri yönünden her zaman müvekkil çıkarlarını en üst seviyede koruyucu hazırlıkların yapılması ve uygulanması, arabuluculuk ve dava (gerek hukuk gerekse de ceza ) süreçlerinin azami özenle yürütülmesi, endüstriyel ilişkilerin yönetimi ve yeniden şekillendirilmesi ile endüstriyel anlaşmazlıklar dahil olmak üzere sendikal meselelerin tüm yönleri ile yönetilmesi hususlarında uzman ekibimiz müvekkillerimize destek sağlamaktadır. Müvekkillerimize işe alım konusunda tavsiyeler vermek de dahil olmak üzere dış kaynak kullanımı dahil iş transferleri, Uluslararası Müvekkillere iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında Türkiye’deki geleneksel uygulamalar konusunda gerekli tavsiyelerin verilmesi, olası ihtilaflarının yürütülerek iddia ve itibar kaybının önüne geçilmesi hizmetleri azami özenle yerine getirilmektedir.