UZMANLIK

İDARİ HUKUK


ESENYEL & PARTNERS, vergi daireleri, belediyeler ve bakanlıklar dahil olmak üzere bürokratik makamlara karşı anlaşmalar ve anlaşmazlıklar konusunda çeşitli yabancı ve yerel müşterilere danışmanlık yapmaktadır. Kamu kurumları tarafından alınan kararların çok sayıda yüksek profilli adli incelemesini üstleniyoruz. Müşterilerimiz arasında bireyler, hükümet dışı gruplar ve yerel yönetim kararlarına itiraz edenler bulunmaktadır. Ayrıca müşterilerimize hem hazırlık hem de müzakere aşamalarında kamu ihaleleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Kamu sözleşmelerinden geliştirme projelerine kadar müşterilerimize geniş ölçekte yardımcı oluyoruz. Yardımımız, hükümet onaylarının alınmasını, projelerin prosedürlerine ilişkin hukuki görüşlerin sağlanmasını, uyuşmazlıkların çözümünü ve dava takibini içerir.
HAVACILIK


ESENYEL & PARTNERS, havacılık finansmanı, kiralama ve havacılık ile ilgili anlaşmazlıklar dahil olmak üzere çeşitli havacılık konularında müşterilerine tavsiyelerde bulunmuştur. Dava ekibi, yer personelinin uçaklara verdiği zararlar ve uygun olmayan bakımlar dahil olmak üzere havalimanlarının işletilmesinden kaynaklanan ihtilaflarda müvekkillerini Ulusal Havaalanı İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne karşı savunmaktadır. Ekibin yardımı, baştan sona satın alma ve kredi sözleşmelerinin hazırlanmasını da içerir.
BANKACILIK VE FİNANS


ESENYEL & PARTNERS, çeşitli bankaları, acenteleri, düzenleyicileri ve kredi verenleri, ayrıca kurumsal borçluları ve özel sermaye şirketlerini temsil eder. Çalışmalarımız karmaşık işlemleri, sınır ötesi finansmanı, varlığa dayalı finansmanı, akreditif ve kabul finansmanını, yapılandırılmış emtia finansmanını, kaldıraçlı finansmanı, teminatlı kredileri, sendikasyon kredilerini, satın alma kredilerini ve köprü kredilerini içerir. Uygulamamız, müşterilerin usulüne uygun olarak güvence altına alınmış bir işlem gerçekleştirmelerini sağlar ve günlük operasyonel sorunlarına çözüm sunar ve birkaç uluslararası bankaya tavsiyede bulunduğumuz durumlarda dava sorunlarını ortaya çıkarır.
SERMAYE PİYASALARI


ESENYEL & PARTNERS, müşterilerine borç ve özkaynak ihraçlarından türevlere ve yapılandırılmış finansmana kadar çeşitli sermaye piyasası konularında yardımcı olur. Sermaye piyasası uygulaması, menkul kıymet işlemlerine ve sermaye piyasalarına satılan diğer ürünlere odaklanan ekibi içerir. Uygulama, temel finans merkezlerinin her birinde yerel menkul kıymetler hukuku uzmanlığı ile tamamlanan, tam hizmet Türk ve Birleşik Krallık menkul kıymetler hukuku yeteneği üzerine kurulmuştur. Geleneksel borç ve hisse senedi menkul kıymetlerinin yanı sıra dönüştürülebilir ve diğer türev ve yapılandırılmış menkul kıymetlerin kamu ve özel yurt içi ve uluslararası teklifleri de dahil olmak üzere küresel sermaye artırma faaliyetlerinin tüm yelpazesini kapsayan pratik, entegre hukuki danışmanlık sağlar. halka açık şirketler ve halka arzlar ve özel plasmanlar, imtiyazlı hisseler ve tali senetler gibi karmaşık veya melez menkul kıymetler yoluyla hisse senedi ve borç senetleri dahil finansal araçların ihracı konusunda onlara yardımcı olur. Müşterilerimize opsiyonlar, swaplar, varantlar, kredi ve faiz oranı türevleri, yapılandırılmış türevler, menkul kıymet ödünç verme ve repo işlemleri dahil olmak üzere türevler konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz.
REKABET


ESENYEL & PARTNERS, müşterilerine rekabet ve mevzuata uygunluk ihtiyaçları konusunda proaktif bir yaklaşımla tavsiyelerde bulunur. Müşterilerimize Türkiye Rekabet Kurumu ile birleşme ve devralma işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Ekip, büyük ölçekli bir yerel şirketin satın alınmasından kaynaklanan birleşme izni sürecinde yabancı bir şirkete tavsiyede bulundu. Düzenlemelere uyumu sağlamak için dağıtım ve yeniden yapılanma anlaşmalarını gözden geçirmek ve taslak haline getirmek işimizdi. ESENYEL & PARTNERS, bir Türk Şirketler Grubuna iki aşamalı katılımlarının kapatılması konusunda yabancı bir gruba ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine tabi bir lider faktoring şirketine de danışmanlık yaptı. ESENYEL & PARTNERS, başka bir yabancı şirkete de büyük bir kimyasal ürün üreticisinden varlıkların satın alınmasının temizlenmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. İşlem, bir iş devri olarak nitelendirildi ve bu nedenle Rekabet Kurumu'nun incelemesine tabi tutuldu. ESENYEL & PARTNERS şu anda, Türk Rekabet Kurumu tarafından bir dizi Türk bankasına karşı başlatılan büyük bir soruşturmada büyük bir Türk bankasına danışmanlık yapmakta ve yardım etmektedir.
KURUMSAL VE TİCARİ


Kurumsal ve ticari ekibimiz, sınırsız hizmet verebilme yetenekleriyle öne çıktı. ESENYEL & PARTNERS, Türkiye'de kurulu şirketlere hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra, uluslararası vergi planlama bakış açısıyla müvekkillerine sınır ötesi şirket yapılanmasında düzenli olarak yardımcı olmaktadır. Holding şirket yapısının oluşturulması, iş planının hazırlanması, lisans gerekliliklerinin yerine getirilmesi, hissedarlar sözleşmeleri dahil çeşitli sözleşmelerin hazırlanması ve Avrupa ticaretine katılmak için gerekli tescillerin tamamlanması yardımımız kapsamındadır. Ayrıca yabancı müşterilere Türkiye'deki kuruluş prosedürlerinde yardımcı olur. Hem Türk hem de İngiliz Hukukuna dayalı çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, Türkiye ve AB'deki pazara girişler konusunda hukuki yardım sağlanması, çeşitli lisanslama gerekliliklerinin tamamlanması ekip tarafından yürütülen başlıca iş türüdür. ESENYEL & PARTNERS, Ortak Hukuk konusundaki derin bilgisi ile bireylere, ailelere ve tüzel kişilere güven hukuku konusunda hukuki danışmanlık vermektedir. Tam proje yönetimi, müşteriler ve ortakları arasında ortak girişim anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi, ortak girişim anlaşmalarından kaynaklanan alt sözleşmelerin hazırlanması ve olası bir tahkim sürecinin detaylarının belirlenmesi de yardımımız çerçevesindedir.
TARTIŞMALI KARAR


ESENYEL & PARTNERS uyuşmazlık çözümü uygulaması, dava, tahkim ve arabuluculuk konusunda derin bir deneyime sahiptir. Ekibimiz denizcilik, sigorta, inşaat ve kamu hizmeti sektörlerindeki ihtilaflar konusunda özel bilgi ve deneyime sahiptir. Ekibimiz, müşterilerin ticari hedeflerine odaklanan en iyi stratejiyi geliştirerek büyük, karmaşık ve yüksek değerli anlaşmazlıkları çözme yeteneğine sahiptir.
İSTİHDAM VE İŞ HUKUKU


ESENYEL & PARTNERS, her türlü iş hukuku konularında bireysel yöneticileri ve mevcut ve eski çalışanları temsil eder. İşletmenin kültürünü ve amaçlarını destekleyen hizmet sözleşmeleri, sözleşmeler, el kitapları, politikalar ve prosedürler dahil olmak üzere etkili sözleşme belgeleri hazırlamak; şikayet ve disiplin sorunlarını ele almak ve çözmek; ayrımcılık konularını hem hassas hem de etkili bir şekilde ele almak; hassas / karmaşık sonlandırmalar için hazırlık yapmak ve bunları ele almak; yürütme anlaşmazlıklarının çözülmesi; sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve işin aksamasını en aza indirmek için davaları ele almak (hem Mahkeme hem de Hukuk Mahkemesi talepleri); tanıma talepleri, endüstriyel ilişkileri yönetme ve yeniden şekillendirme ve endüstriyel anlaşmazlıkların yönetimi dahil olmak üzere sendika konularının tüm yönleri; iş yeniden yapılanmaları ve değişim yönetimi; Kısıtlayıcı sözleşmeler hazırlamak ve uygulamak ve ekip işe alımı konusunda tavsiyelerde bulunmak da dahil olmak üzere işletmeyi mevcut ve eski çalışanlardan korumak; ve dış kaynak kullanımı dahil iş transferleri. Uluslararası müvekkillerimize Türkiye'deki geleneksel iş kazaları uygulamalarını iş sağlığı ve güvenliği konuları ile birlikte özenle tavsiye ediyor, hak talepleri ve itibar kaybını önlemek için gerekli tüm adımları atıyoruz.
ENERJİ HUKUKU


ESENYEL & PARTNERS ekibi, Türkiye’nin dinamik ve sürekli gelişen enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri. Firmanın kendini işine adamış avukatları, düzenleme işlerinde yardım sağlama konusunda önemli deneyime sahiptir. Müşterilerin lisans ve operasyonel ihtiyaçları ekibimiz tarafından karşılanır ve çeşitli anlaşmaların müzakere, uygulama ve tadillerinde mevzuata uygunluk ve yeniden yapılandırma konularında tavsiyelerde bulunur.
ÇEVRE


ESENYEL & PARTNERS, müvekkillerine yöneltilen önemli meblağlarda çevresel tazminat davalarında hukuki yardım sağlamakta, ayrıca çevresel durum tespiti, risk değerlendirmesi ve uygunluk sağlamaktadır. Türkiye'deki yabancı firmaların üretim izinlerini almaları için gerekli çevre izinlerinin ve izinlerinin alınması da yardımlarımız çerçevesinde bulunmaktadır.
GENEL SÖZLEŞME HUKUKU


ESENYEL & PARTNERS, her türden sözleşme taslağının hazırlanmasında danışma ve müzakereyi kapsayan önemli bir deneyime sahiptir. ESENYEL & PARTNERS, müşterilere mal veya hizmet satın alma sözleşmelerinden acente sözleşmelerine, gemi yönetimi sözleşmelerinden hissedar sözleşmelerine, uzlaştırma ve serbest bırakma protokollerinden kiralama ve franchising sözleşmelerine kadar çeşitli sözleşmelerde danışmanlık yapmaktadır. Firma, İngiliz Hukukuna tabi olan anlaşmaların hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda özel bir deneyime sahiptir.
TELEKOMÜNİKASYON


Telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesinden sonra Türkiye, iletişim ve bilgi teknolojileri için müreffeh bir pazar sunmaktadır. Yasal reformlar Türk Telekom’un sektördeki tekeline son verdi ve dinamik ve gelişen bir iş ortamının kapılarını açtı. Bu bağlamda, ESENYEL & PARTNERS yerel ve uluslararası müşterilere bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonda ortaya çıkan sorunlar hakkında tavsiyelerde bulunur.
ÖDEYEMEZLİK VE KURUMSAL KURTARMA


ESENYEL & PARTNERS, iflas, kurumsal kurtarma ve kişisel iflasın tüm yönlerinde genel hizmet sağlar. Kredi belgeleri, yeniden yapılandırılmış borç sözleşmeleri, hasar transferleri ve öz sermaye gibi belgelerin hazırlanması ekibimizin bir diğer uzmanlığıdır. İflas davaları sırasında alacaklıları temsil ederiz ve bir tasfiye davası durumunda müşteriler için usul takibini sürdürürüz.
SİGORTA VE REASÜRANS


ESENYEL & PARTNERS, müşterilerine çeşitli sigorta tazminat talepleri ve ihtilafları konusunda verimli, girişimci, sonuç odaklı hizmetler sunmaktadır. ESENYEL & PARTNERS, genel sigortacılar, küresel kompozitler, Lloyd's sendikaları, kendi kendini sigortalayan PLC'ler ve kendi kendini sigortalayan devlet kurumlarını içeren bir müşteri tabanı için tüm iş sınıflarında kapsama ve savunma çalışmalarını üstlenir. ESENYEL & PARTNERS, özellikle mülkiyet / enerji, mali hatlar (mesleki tazminat ve D&O dahil), fazla kayıp zayiatı ve kişisel yaralanma alanlarındaki çalışmaları ile tanınır. Firma, tüm sigorta konularını ele alır ve deniz sigortası konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir. Firma, sigortacılık ile ilgili uyuşmazlıklarda Türk Ticaret Mahkemeleri ve Türk Sigorta Tahkim Kurulu (“STK”) nezdinde çeşitli müvekkillerini temsil etmiştir. Teminatlı kredilerden kaynaklanan büyük hasarlara ilişkin yabancı reasürörlere yardım etmek, kargo sigortası poliçeleri kapsamında günlük olarak talep ve davaları ele almak, ekibin başka bir çalışma çerçevesidir.
FİKRİ MÜLKİYET


ESENYEL & PARTNERS, müşterilere ticari marka ve patent tescili konusunda yardımcı olan deneyimli bir ekibe sahiptir. Ekibimiz ayrıca fikri mülkiyet haklarının ihlali ve haksız rekabet gibi konularda mahkeme işlemleri başlatarak ve adli, cezai ve idari makamlar nezdinde prosedürler başlatarak müvekkillerini temsil etmektedir. Firma, Türkiye'de marka başvurularının hazırlanması, dosyalanması ve kovuşturulması yoluyla çeşitli müvekkillerine yerel ve uluslararası marka tescillerinde yardımcı olmuştur. Ekibimiz ayrıca müşteriye lisanslar, üretim ve teknoloji transferi, franchising ve dağıtım gibi çeşitli anlaşmaların hazırlanmasında yardımcı olur.
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR


ESENYEL & PARTNERS, hem Türkiye'de hem de yurtdışında yüksek hacimli birleşme ve satın alma işlerinin üstesinden gelebilecek kaynaklara sahiptir. Uygulamamız, gizlilik sözleşmeleri, niyet mektupları, teklifler, satıcının tazminatları, satın alma sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, hissedar sözleşmeleri ve ana sözleşme gibi müzakerelerde bulunma ve ilgili sözleşmelerin taslağını hazırlamayı içerir.
NAKLİYE VE TAŞIMACILIK


ESENYEL & PARTNERS'da nakliye ve nakliye temel uygulama alanıdır. Firma, denizcilik sektörünün her alanında geniş deneyime sahiptir. Gemi Tutuklaması ile ilgili olarak, firma gemi sahiplerine, gemi kiralayıcılarına, finans kurumlarına, yakıt tedarikçilerine ve P&I Kulüplerine dünya çapında gemi tutuklamalarını ele almak için düzenli olarak hareket eder. Müşterimizin iddiaları için güvenliği sağlamak için gemilerin hareketlerini izliyor ve tutuklama prosedürlerini bir gün içinde tamamladığımızdan emin oluyoruz. Kaza / Kurtarma ekibimiz gemi sahipleri, gemi kiralayıcıları, tekne ve makine sigortacıları, P&I Kulüpleri, kurtarıcılar için hareket eder ve piyasadaki en önemli ıslak yasal uygulamaları ele alır. Ekip, Müşterilere çarpışmalar, topraklamalar, yangınlar, toplam kayıplar, kirlilik, kurtarma ve genel ortalamadan kaynaklanan anlaşmazlıklar hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Ekip, acil kaza sorunlarına derhal yanıt verir ve engelsiz ticaret akışını güvence altına almak için rakiplerle bir anlaşma yoluyla yolu müzakere etmeyi amaçlar. Ekip, Kuru Nakliye konularında her tür konşimento ve kiralama partileri konusunda engin deneyime sahiptir. Firma, en karmaşık yüksek değerli kargo talepleri de dahil olmak üzere her türlü davada yüksek kaliteli hukuki hizmeti ile tanınmaktadır. Gemi finansmanı ile bağlantılı olarak, firmanın işi, finansman ve yeniden finansman düzenlemelerinin hüküm ve koşullarını müzakere etmekten, bankalar ve diğer borç verenlerle gerekli garantileri sağlamaya kadar uzanır. Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi olduğu için uygunluk açısından yeşil geri dönüşüm merkezi ile OECD bayraklı gemiler için ideal bir seçimdir. Firma, dünya çapında Gemi Geri Dönüşüm projelerinin geçerli kurallara göre yürütülmesini sağlar. Firma, gemi inşa sektöründe geniş bir müşteriye sahiptir ve tersanelere Gemi İnşa projeleri için en iyi uygulamayı sunmaktan gurur duymaktadır. Uzmanlığı, onarım ve onarım sözleşmeleri hakkında tavsiyelerde bulunmayı ve taslak hazırlamayı içerir. Firma, her tür ve büyüklükteki gemileri içeren sayısız Satış ve Satın Alma işlemlerinde müşterilerine danışmanlık yapmakta ve onları temsil etmektedir. Yatlar ve Süper yatlar, ekibin müşterilere düzenli olarak özel tekneler, süper yatlar yapımı konusunda tavsiyelerde bulunduğu ve müşterilere sözleşme düzenlemeleri ve kazazede işlemlerinin tüm yönlerinde yardımcı olduğu bir başka konudur. Çok sayıda Deniz Sigortası vakasında, firma müşterilerine en karmaşık teminat konularında doğrudan fikirler sunma konusunda başarılı bir şekilde yardımcı olmuştur. Firma, gemi sahiplerinin yanı sıra deniz sigortacılarına da tavsiyelerde bulunur ve aynı anda birkaç yargı alanındaki yasal işlemleri koordine etme kabiliyetiyle bilinir.
BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE VERİ KORUMA


Endüstriyel yazılım kullanımı ile ilgili tedarik sözleşmelerinin müzakere ve taslaklarının hazırlanması ekibimizin yardımı kapsamındadır. Ayrıca müşterilerimize mevzuata uygunluk ve veri aktarımları dahil olmak üzere veri koruma konularında tavsiyelerde bulunuyoruz.