Ünzile Nur Çalış earned LLB degree from the Faculty of Law at Istanbul Univesity in 2021. She got accepted to the Istanbul Bar Association in 2022 after finishing her legal internship.

Ünzile, currently works at Esenyel&Partners Law Firm, the fields of Litigation and Dispute Resolution, Maritime Labour Law, Labour Law and Law of Obligations.

Ünzile Nur Çalış, 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yasal stajının tamamlamasının ardından 2022 yılında İstanbul Barosuna kabul edilmiştir.

Ünzile, halen Esenyel&Partners Hukuk Bürosunda, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Deniz İş Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.