Nagihan ÖZDEMİR, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2018 yılında Arabuluculuk Eğitimi almıştır. Yine 2018 yılında IRKA Onaylı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baştetkiçilik eğitimini almıştır. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Eğitimi almıştır.

İngilizce bilmektedir.

Esenyel Partners’a Mart 2022’de katılan Nagihan ÖZDEMİR, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sosyal Medya, İnternet ve Bilişim Hukuku, unutulma hakkı ve erişimin engellenmesi, mahremiyetin korunması hakkı, Yapay Zekâ Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi-işveren ilişkilerinde kişisel verilerin korunması, Kooperatifler Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku konularında danışmanlık vermekte, arabuluculuk toplantılarına katılmakta ve davaları takip etmektedir.

Nagihan ÖZDEMİR ise ceza hukuku kapsamında soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında kolluk, savcılık, yerel mahkeme, temyiz ve Yargıtay ve cezaevi süreçlerini takip etmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku uyuşmazlıklarında idari başvuruları yapar ve davaları takip eder.