1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan Değişiklikler

13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete’nin Milletlerarası Andlaşmalar bölümünde “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:6536)” yayımlanmıştır. Bahse konu Karar’da özetle; Kargo ve yolcu gemilerinin emniyetine dair düzenlemeler
Read More

Gemi Sahiplerinin ve İşletmecilerin EEXI ve CII Emisyon Azaltma düzenlemelerinde çözüm bulmalarına yardımcı olmak için yeni ICS Rehberi kullanıma sunuldu

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik
Read More