Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 18 Kasım
Read More

AIS KLAS-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının gemilerde donatılmasına ve özelliklerine dair değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca AIS Klas-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 09.09.2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu tebliğ’e göre; • Tebliğ kapsamı “Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen ulusal
Read More