Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi ile Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifelerinde Güncelleme

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi ile Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifeleri, 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre yeni fiyat tarifeleri ile eski fiyat tarifelerini gösteren tablolar aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Gider Avansı Tarifesi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 30 Eylül 2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’ye yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu tarife ile 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk
Read More