AIS KLAS-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının gemilerde donatılmasına ve özelliklerine dair değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca AIS Klas-B CS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 09.09.2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu tebliğ’e göre; • Tebliğ kapsamı “Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen ulusal
Read More