Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni Ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 18 Kasım
Read More