1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan Değişiklikler

13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete’nin Milletlerarası Andlaşmalar bölümünde “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:6536)” yayımlanmıştır. Bahse konu Karar’da özetle; Kargo ve yolcu gemilerinin emniyetine dair düzenlemeler
Read More