Petrol ve türevlerineiİlişkin Avrupa Birliği kısıtlamaları ve P&I sigortaları hakkında

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.11.2022 tarihli ve E-19463099-199-779495 sayılı yazısına istinaden, bilindiği üzere, gemi sahipleri gemilerinin operasyonları esnasında özellikle üçüncü şahıslara, çevreye veya yüke verilebilecek zararlarla birlikte bunlara ilişkin cezalar ve bunlar gibi durumlardaki sorumluluklarını karşılatabilmek üzere Koruma ve Tazmin (P&I) sigortası
Read More

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca mürettebat düzenlemesi

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu uyarınca öngörülen mürettebat düzenlemesi hakkında hazırlanan bilgi notu aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır. Türk Uluslararası Gemi Sicili nedir ve nasıl oluşmuştur? Hukuki mevzuat çerçevesinde Türk sularında deniz taşımacılığı yapılması bakımından değerlendirilmesi gereken ilk kanun 815 sayılı Kabotaj Kanunu’dur. Bu
Read More

Denizcilik çalışma sözleşmesi (MLC 2006) değişiklikleri

05-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Özel Üçlü Komite (Special Tripartite Commitee-STC) 4’üncü toplantısında gemiinsanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili toplam 12 değişiklik önerisinden 8’i üzerinde mutabakat sağlandığı ve anılan
Read More