Beyan harici akaryakıta el konulması durumunda teminat yatırılması ile geminin seyrüseferine devam edebilmesi

Beyan fazlası akaryakıta idare tarafından el konulması Gemilerde yapılan arama ve yakıt ölçümleri sonucunda beyan harici akaryakıtla karşılaşılması durumunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (“CMK”) m. 127 ve devamı hükümleri uyarınca bu akaryakıta elkonulabilmektedir. Analizleri yapılmak üzere akaryakıttan numune alınması sonrasında bir
Read More