ESENYEL & PARTNERS olarak, çevre hukukunu ve ilgili mevzuattaki değişiklikleri yakından takip eden ekibimiz tarafından müvekkillerimize Çevre hukuku uyarınca yöneltilen iddialara karşı hukuki yardım sağlanmaktadır. İdari para cezaları, gemilerin seferden meni, soruşturma, dava ve ihtilafların çözülmesi süreçlerinde Müvekkilimize hukuki danışmanlık sağlarken, Müvekkillerimiz tüm bu süreçlerde kamu tüzel kişileri ve özel hukuk kişileri önünde profesyonel ekibimiz tarafından temsil edilmektedir.

Yabancı Müvekkillerimizin Türkiye’de üretim izni alınması da dahil olmak üzere çevre mevzuatı uyarınca alınması gereken izin ve ruhsat süreçlerinde, ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ve süreçleri, çevresel durum tespiti, risk değerlendirmesi ve uyum süreçlerinde de hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.