ESENYEL & PARTNERS, müvekkillerine yöneltilen önemli meblağlardaki çevresel iddialarda hukuki yardım sağlamanın yanı sıra çevresel durum tespiti, risk değerlendirmesi ve uyum da sağlamaktadır. Çevre izinlerinin alınması ve yabancı firmaların Türkiye’de üretim izinlerinin alınması için gerekli olan izinlerin alınması da yardımlarımız kapsamındadır.