Selcan Koçak graduated from Yeditepe University Faculty of Law in 2013 and completed her master’s degree in International Commercial And Maritime Law at Swansea University in 2016. She is fluent in English. 

Having joined Esenyel&Partners Law Firm as a lawyer in 2018, Selcan currently works in the fields of Litigation and Dispute Resolution, International Maritime Law, International Commercial Law and Marine Insurance Law by providing legal consultancy services to domestic and foreign companies.

Selcan Koçak, 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 2016 yılında Swansea Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

Esenyel&Partners Hukuk Bürosu'na 2018 yılında avukat olarak katılan Selcan, halen Dava ve Uyuşmazlık Çözümünde, Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Deniz Sigorta Hukuku alanında çalışmakta olup bu alanlarda yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.