Sanberk graduated from Maltepe University Faculty of Law in 2017 and was admitted to the Istanbul Bar Association in 2018.

Prior to joining Esenyel Law Firm in 2022, Sanberk worked as the in-house legal counsel of one of the largest shipyards in Turkey. Throughout his career, he advised corporations and individuals on the negotiation, drafting, and execution of shipbuilding contracts, sale and purchase of vessels, cross-border transactions, and domestic/foreign public tenders in the defense industry.

Sanberk mainly focuses on all contracts, corporate and commercial law, and acquisitions in the maritime and defense industries.

Sanberk, 2017 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2018 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

Sanberk, 2022 yılında Esenyel Hukuk Bürosu’na katılmadan önce, Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden birinin hukuk departmanında avukat olarak görev yapmıştır. Kariyeri boyunca, gerçek ve tüzel kişileri savunma sanayi alanındaki gemi inşa sözleşmelerinin müzakeresi ve uygulanması süreçleri başta olmak üzere bu alandaki milletlerarası unsurlu işlemlerde ve yerli/yabancı kamu ihaleleri konusunda temsil etmiş ve kendilerine danışmanlık vermiştir.

Sanberk, çalışmalarında her yönüyle denizcilik sektöründeki sözleşmelere, şirketler ve ticaret hukuku meseleleri ile satın alma işlemlerine odaklanmaktadır.