Search
  • Esenyel Partners

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLKE KARARI

Updated: May 24, 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı” resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile ilgili kişilerce reklam bildirimlerine ilişkin çok sayıda başvuru olması nedeniyle kurul kararı alındığı belirtilmiş olup karar çerçevesinde; İlgili kişilerin rızalarını almadan ve Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan reklam bildirimleri yapılması halinde, söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği, Söz konusu reklam bildirimlerinin hukuka aykırı şekilde yapılması durumunda veri sorumlusunun hukuka aykırılığı derhal durdurmasına yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu, Hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel veriler için Kişisel Verileri Koruma Kanunu 18. Maddesinde belirtilen idari para cezaları kesilebileceği, İlke kararında bahsedilen şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136. maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158. maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği kamuoyuna duyurulmuştur. Konuyla ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2 views0 comments