Murat ÇAĞLAR got his LLB degree from Marmara University in 1999 and was admitted to Istanbul Bar Association in 2000. He holds a LLM Degree from Stockholm University on Information Technology Law as well as another LLM Degree from Marmara University on International Trade Law. He is also the author of several published articles.

He is currently in charge of Corporate Law, International Business Law, Mergers & Acquisitions, Contracts Law and Consultancy.

Murat Çağlar, 1999 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonar 2000 yılında İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir. Murat Çağlar,  biri Stokholm Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri Hukuku dalında, diğeri ise Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku dalında iki ayrı Master (LLM) derecesine sahip olup, çeşitli yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Murat Çağlar, Esenyel & Partners Hukuk Bürosu’nda, Şirketler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Birleşmeler ve Devralmalar, Sözleşmeler Hukuku ve Danışmanlık’tan sorumlu olarak görev yapmaktadır.