ESENYEL&PARTNERS’ın temel faaliyet alanı denizcilik ve taşımacılıktır. Firma, denizcilik sektörünün her alanında geniş deneyime sahiptir. Gemi Tutuklanmaları ile ilgili olarak, firma dünya çapında gemi tutuklanmalarını çözebilmek adına; armatörler, kiracılar, finans kuruluşları, yakıt tedarikçileri ve P&I Kulüpleri ile hareket etmektedir. Müvekkilimizin alacaklarının teminat altına alınması için gemilerin hareketlerini takip etmekte ve tutuklanma işlemlerinin bir gün içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktayız. Zayiat-Hasar/Kurtarma ekibimiz; armatörler, kiracılar, tekne ve makine sigortacıları, P&I Kulüpleri, kurtarıcılar için hareket etmekte ve piyasadaki en önemli yasal uygulamaları yürütmektedir.
Ekibimiz; Müvekkillerine, çatma, karaya oturma, yangın, tam ziya, kirlilik, kurtarma ve müşterek avaryadan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Ekibimiz, acil konulara derhal yanıt verir ve kesintisiz ticaret akışını güvence altına almak adına karşı tarafla uzlaşma yolu ile müzakere etmeyi amaçlamaktadır.
Ekip, kuru yük taşımacılığı ile ilgili konularda, her türlü konşimento ve Çarter Parti sözleşmelerinde geniş bir deneyime sahiptir. Firma, en karmaşık ve yüksek meblağlı yük alacakları da dâhil olmak üzere her türlü alacak talebinde, yüksek kaliteli yasal hizmetiyle tanınmaktadır. Gemi finansmanı ile ilgili olarak firmanın işi; finansman ve yeniden finansman düzenlemelerinin hüküm ve koşullarının müzakere edilmesinden, bankalar ve diğer borç verenlerle gerekli garantilerin sağlanmasına kadar uzanır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi olduğundan, uygunluk açısından yeşil geri dönüşüm merkezi ile OECD bayraklı gemiler için ideal bir seçimdir. Firma, dünya çapında uygulanan kurallara göre yürütülen Gemi Geri Dönüşüm projelerini sağlar. Firma, gemi inşa sektöründe geniş bir müvekkil kitlesine sahiptir ve tersanelere Gemi inşa projeleri için en iyi uygulamaları sunmaktan gurur duymaktadır. Firmanın uzmanlığı, onarım ve tamir sözleşmeleri konusunda tavsiyede bulunmayı ve taslak hazırlamayı da içerir. Firma, her tür ve büyüklükteki gemileri içeren çok sayıda gemi alım-satım işlemlerinde müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve onları temsil etmektedir. Firmanın, Müvekkillerine düzenli olarak tavsiyelerde bulunduğu bir başka konu ise özel teknelerin, süper yatların inşası, ilgili sözleşme düzenlemeleri ve hasar/zayiat halinde süreci yönetmesidir. Firma, en komplike teminat konularını da içeren çok sayıda deniz sigortası davasında, Müvekkillerine, dolaysız olarak görüş vermiş ve başarılı bir şekilde destek sağlamıştır. Firma, hem armatörlere hem de deniz sigortacılarına tavsiyelerde bulunmakta ve aynı anda birkaç yargılamada, yasal işlemleri koordine edebilme kabiliyetiyle tanınmaktadır.