Kuzay Cengiz Karabüber, 2021 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile  mezun olmuştur ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mezuniyetinin ardından hukuk stajını tamamlamış ve 2022 yılında İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir.

Kuzay, 2019 senesinde, Türkiye’deki üniversite eğitimine devam ederken Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve orada çeşitli iş kollarında çalışmıştır.

Esenyel&Partners Hukuk Bürosu’na 2021 yılında stajyer avukat olarak katılan Kuzay, halen Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukuku, Offshore Şirketler alanlarında avukat olarak çalışmaktadır.

Kuzay Cengiz Karabüber graduated from Maltepe University Faculty of Law in 2021 with honour degree and he is fluent in English. Following his graduation, he completed his law internship and has been admitted to the Istanbul Bar Association in 2022.

Kuzay went to the United States of America in 2019 while continuing his university education in Turkey and worked in various business lines there.

Kuzay joined Esenyel&Partners Law Firm in 2021 as a legal intern, currently works as lawyer in the fields of Litigation and Dispute Resolution, International Commercial Law, International Maritime Law, and Offshore Companies.