Telekomünikasyon sektörünün serbestleştirilmesinden sonra Türkiye, iletişim ve bilgi teknolojileri için müreffeh bir pazar sunmaktadır. Hukuki reformlar Türk Telekom’un sektördeki tekelini sona erdirmiş, dinamik ve gelişen bir iş ortamının kapılarını açmıştır. Bu bağlamda ESENYEL & PARTNERS, yerel ve uluslararası müşterilere bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alanlarında ortaya çıkan konularda danışmanlık yapmaktadır.