ESENYEL & PARTNERS ekibi, Türkiye’nin dinamik ve sürekli gelişen enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık yapmaktadır. Kendini işine adamış firma avukatları, düzenleyici işlerle ilgili yardım sağlama konusunda önemli deneyime sahiptir. Müvekkillerin lisanslama ve operasyonel ihtiyaçları ekibimiz tarafından karşılanmakta, ayrıca çeşitli sözleşmelerin müzakeresi, uygulanması ve değiştirilmesinde mevzuata uyum ve yeniden yapılandırma konularında tavsiyelerde bulunmaktadır.