ESENYEL & PARTNERS olarak, uzman ekibimizce Türkiye’nin dinamik ve sürekli gelişen enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Enerji sektörü, teknolojideki ilerlemeler ve Türk mevzuatındaki değişimler sayesinde sürekli olarak güncellenmekte ve değişmekte, bu da hem yurt içinde hem de yurt dışında şirketler ve işletmeler için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ofisimiz, yap-işlet-devret işlemleri, kamu-özel iş birlikleri ile özelleştirme projelerine yönelik işlemler üzerinde çalışmakta ve müvekkillerimize, ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine ve nihai uygulamaya kadar projenin her aşamasında resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde yer alan yardımcı kuruluşlara olan ilişkilerinde her türlü hukuki destek verilmektedir. Profesyonel ekibimizce, Müvekkillerin lisanslama ve operasyonel ihtiyaçları ekibimiz tarafından karşılanmakta, ayrıca çeşitli sözleşmelerin müzakeresi, uygulanması ve değiştirilmesinde mevzuata uyum ve yeniden yapılandırma konularında tavsiyelerde bulunulmaktadır.