“Türkiye” markasının uluslararası alanlarda kullanımı

31679 sayılı Resmi Gazete’de 4.12.2021 tarihinde yayımlanan 2021/24 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Türkiye” markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin
çatı markası olarak kabul edildiği, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında;
başta diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler, her türlü faaliyet ve
yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı
yönünde hassasiyet gösterilmesinin istendiği,
Bu kapsamda; E-Denizcilik ve benzeri uygulamalar üzerinden düzenlenen her türlü belgede ve
gemi sertifikalarında (Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi, Gemi Sicil Tasdiknamesi vb.)
yer alan “Turkey” ibaresinin “Türkiye” olacak şekilde değiştirilmesine yönelik çalışmanın Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yapılması, yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yazıları tarihinden
itibaren gerçekleştirilecek Türk Bayraklı gemilerin belgelendirme işlemlerinde “Turkey” yerine
“Türkiye” ibaresinin kullanılması, plan onayları, merkez ofis ile olan yazışmalar ile Ülkemizin
adının kullanıldığı tüm alanlarda bu hususa dikkat edilmesi ve Türk bayraklı gemiler ile bu
gemilerin işleten/donatanlarının uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdikleri tüm
faaliyet ve yazışmalarında “Türkiye” ibaresini kullanımının sağlanması gerekliliği
belirtilmektedir.

Konu haber bültenimiz ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerimizden
7/24 bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Leave a Comment