Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Gider Avansı Tarifesi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 30 Eylül 2022 tarih ve
31969 sayılı Resmi Gazete’ye yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu tarife ile 2 Ekim 2021 tarihli ve
31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni tarifedeki tüm maddeler, eski tarifedeki tüm maddeler ve ücretler ile
aynıdır.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 30 Eylül 2022 tarih ve
31969 sayılı Resmi Gazete’ye yayımlanarak 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2 Ekim
2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret
Tarifesini yürürlükten kaldırılmıştır. Yayımlanan yeni tarifeye göre eski tarifenin 3. Maddesinde tanığa,
tanıklığı sebebiyle kaybettiği zaman için 25,00 ile 50,00 TL arasında ücret ödenirken; Yeni Tarife
doğrultusunda 3. Madde kapsamında tanığa ödenecek ücret değişmiştir ve ücret aralığı 40,00 ila 80,00
TL arasındadır.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 30 Eylül 2022 tarih ve
31969 sayılı Resmi Gazete’ye yayımlanarak yeni tarife 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 20
Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider
Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tarifedeki değişikliklere göre, eski tarifede 4. Maddede
130 TL olarak belirtilen gider avans miktarı yeni tarifenin 4. maddesinde 150 TL olarak belirlenmiştir.

Leave a Comment