Denizcilik çalışma sözleşmesi (MLC 2006) değişiklikleri

05-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Özel
Üçlü Komite (Special Tripartite Commitee-STC) 4’üncü toplantısında gemiinsanlarının çalışma
ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili
toplam 12 değişiklik önerisinden 8’i üzerinde mutabakat sağlandığı ve anılan Sözleşmeye
ilişkin:

1. Sayıları her geçen gün artan kadın gemi çalışanlarına da uygun nitelikte ve boyutlarda
kişisel koruyucu ekipman sağlanması,

2. Gemiinsanlarına ücretsiz kaliteli içme suyunun sağlanması,

3. Terkedilen gemilerde bulıunan gemiinsanlarının ivedilikle ülkelerine dönüşlerinin
devletlerce kolaylaştırılması,

4. Devletlerce acilen tıbbi yardıma ihtiyacı olan gemiadamlarına kıyıda tıbbi bakım
sağlanması,

5. Gemide ölen gemiinsanlarının naaşlarının gönderilmesinde kolaylık sağlanması,

6. Armatörler tarafından gemiinsanlarına uygun sosyal iletişim imkânı ile devletlerce
limanlarda internet erişiminin sağlanması,

7. Gemiinsanlarının maddi kayıplarını tazmin etmek üzere işe alım ve işe yerleştirme ile
ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,

8. Gemiinsanlarının ölümlerinin kayıt edilerek yıllık olarak ILO’ya bildirilmesi ve bu
verilerin yayımlanması, değişikliklerin kabul edildiği bildirilmektedir.

Değişiklik önerilerinin 110’uncu ILO Genel Konferansı kapsamında 6 Haziran 2022 tarihinde
onaylandığı ve bu değişikliklerin Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim detaylarından bizlere 7/24
ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Leave a Comment