2023 Yılı İçin Gemi Adamları İaşe Bedeli Belirlendi

2023 Yılı İçin Gemi Adamları İaşe Bedeli Belirlendi

İaşe servisi kurulmayan gemilerdeki gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 80 liradan 98 liraya yükseltildi.

Resmî Gazete’nin 8 Mart 2023 tarihli 32126 sayısında Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu’nun 23 Şubat'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge başkanlığında toplandığı kaydedildi. Katılımcıların tamamının katılımıyla yapılan müzakere sonucunda 2023 yılı iaşe bedeli oy birliği ile 98 TL olarak belirlendi.

Alınan kararda; halen uygulanmakta olan 80 lira iaşe bedelinin 13 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun ilgili yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Buna göre, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 lira olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Türker Yıldırım

Partner

Deha Aydın

Consultant / Captain

Leave a Comment