Amendments to the Annexes of the 1988 Protocol of the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan Değişiklikler

13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete'nin Milletlerarası Andlaşmalar bölümünde "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:6536)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da özetle;

Kargo ve yolcu gemilerinin emniyetine dair düzenlemeler (Sertifikalar ve ekleri) daha ayrıntılı hale getirilerek gemilerin üzerinde bulunması gereken teçhizat ve ekipmanlar eklenmiştir.

Yine aynı kararda seyir ekipman ve sistemlerine ait güncellemeler ve değişiklikler, konu teçhizatlar ile ilgili yapılacak sörvey ve sertifikasyon işlemleri ile ilgili de değişiklikler yapılmıştır.

Bayrak devleti ve/veya yetkili klas kuruluşları tarafından yapılacak olan ilgili sörveyler yapılan değişiklikler ışığında incelenip belgelendirilecektir.

Konu karar’ın tam metnine (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221213-5.pdf) linkinden ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Selçuk Esenyel

Managing Partner

Türker Yıldırım

Partner

Leave a Comment