Ergin Atalmış earned a degree from the Faculty of Law at Kadir Has University in 2017. He got accepted to the Istanbul Bar Association in 2018 after finishing his legal internship.

Ergin, currently works at Esenyel&Partners Law Firm, the fields of Ensuring the legality of international commercial transactions, Banking compliance, Legal strategies and taxation, Offshore Operations, Corporate Governance, Contractual Law , Client negotiations, mediations, and settlement,

Ergin Atalmış, 2017 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'na kabul edildi.

Ergin, halen Esenyel&Partners Hukuk Bürosunda, uluslarası ticari işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak, Yasal Stratejiler ve vergilendirme, Bankacılık mevzuatlarına uyum, Offshore Operasyonlar, Müşteri müzakereleri ve uzlaşma, Şirketlerin idari işlemleri ile Sözleşmeler hukuku alanında çalışmalarını yürütmektedir.