ESENYEL & PARTNERS, müvekkillerine borç ve öz sermaye ihraçlarından türev ürünlere ve yapılandırılmış finansmana kadar değişen sermaye piyasası konularında destek olmaktadır. Sermaye piyasaları uygulamamız, menkul kıymet işlemlerine ve sermaye piyasalarına satılan diğer ürünlere odaklanan ekipten oluşmaktadır. Uygulamamız, kilit finans merkezlerinin her birinde yerel menkul kıymetler hukuku uzmanlığı ile tamamlanan tam hizmetli bir Türk ve Birleşik Krallık menkul kıymetler hukuku kabiliyeti üzerine kurulmuştur. Geleneksel borç ve hisse senedi menkul kıymetlerinin yanı sıra dönüştürülebilir ve diğer türev ve yapılandırılmış menkul kıymetlerin kamusal ve özel yerel ve uluslararası teklifleri dahil olmak üzere küresel sermaye artırma faaliyetlerinin tamamını kapsayan pratik, entegre bir yasal destek sağlamaktayız. Esenyel & Partners, yatırımcılara ve halka açık şirketlere gündelik danışmanlık sağlamakta ve halka arzlar ve tahsisli satışlar yoluyla hisse senedi ve borç senetleri dahil finansal araçların, imtiyazlı hisseler ve ikincil tahviller gibi karmaşık veya karma menkul kıymetlerin ihracında onlara destek olmaktadır. Müvekkillere ayrıca opsiyonlar, takaslar, antrepo makbuzları, kredi ve faiz oranı türevleri, yapılandırılmış türevler, menkul kıymet ödünç verme ve repo işlemleri dahil türevler hakkında destekte bulunulmaktadır.