ESENYEL & PARTNERS, her türden sözleşmelerin hazırlanmasında danışma ve müzakereyi kapsayan önemli bir deneyime sahiptir. ESENYEL & PARTNERS, mal veya hizmet satın alma sözleşmelerinden acentelik sözleşmelerine, gemi işletme sözleşmelerinden hissedarlık sözleşmelerine, takas ve serbest bırakma protokollerinden leasing ve franchising sözleşmelerine kadar çeşitli sözleşmeler konusunda müşterilerine danışmanlık yapmaktadır. Firma, İngiliz Hukukuna tabi sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda özel bir deneyime sahiptir.