2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş; 2005 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisansını yüksek onur derecesiyle Enstitü ikincisi olarak bitirmiş; 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nden doktor unvanını yüksek onur derecesiyle almıştır. Banu T 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır. Kendisi 2014 yılından beri Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Banu çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Esenyel & Partners Hukuk Bürosu’na 2019 yılında hukuk danışmanı olarak katılan Banu, başta uluslararası ticaret, deniz ve sigorta hukuku ile tahkim alanlarında çalışmaktadır.