Badenur Altay earned LLB degree from the Faculty of Law at Marmara University in 2021. After graduating, she received scholarship support of Erasmus Internship program and worked as a legal assistant in  Antwerp (Anvers)/BELGIUM , a famous city in the area of maritime trade in which the Anvers Rules originated. She got accepted to the Istanbul Bar Association in beginning of the 2023 after finishing her legal internship.

Badenur, currently works at Esenyel&Partners Law Firm, the fields of Maritime Law, Insurance Law, Contractual Law, Shipping and Transport Law , Client negotiations, mediations, and settlement.

Badenur Altay, 2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Erasmus Staj programından burs desteği alarak Anvers Kurallarının ortaya çıktığı deniz ticareti alanında ünlü bir şehir olan Antwerp’te (Anvers) / BELÇİKA hukuk asistanı olarak çalıştı. 2023 yılı başında avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kabul edilmiştir.

Badenur, halen Esenyel&Partners Hukuk Bürosu’nda Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Deniz taşımacılığı hukuku, Müşteri müzakereleri, arabuluculuk ve uzlaşma alanlarında çalışmaktadır.