Esenyel Partners Newsletter
NEWSLETTER

NEWSLETTER

TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, Turkuaz Kart başvuru, değerlendirme ve geçiş süresindeki yabancıları ve Turkuaz Kart sahibi ile Turkuaz Kart sahibi yakınını kapsar. Turkuaz Kart; Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren belgeyi ifade eder. Bu belge, sahibinin yabancı eşi ile

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2017/3)

Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ, 03/03/2017 tarihli 29996 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olup, işbu tebliğ yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulu

Gemi adamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge

Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin us

Türk Bayraklı Gemiler için Klas Kuruluşları Yönetmeliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18 Ocak 2017 tarihli 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal

Directive on Classification Societies for Turkish Flagged Vessels

The Directive on Classification Societies of Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication entered into force by being published in the Official Gazette numbered 29952 and dated 18 January 2017. Supervision of the minimum safety requirement with regard to production, repair, modificatio

How to acquire Turkish Citizenship? A brand new application opportunity.

The Directive on Classification Societies of Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication entered into force by being published in the Official Gazette numbered 29952 and dated 18 January 2017. Supervision of the minimum safety requirement with regard to production, repair, modificatio

Lifting an arrest order in Turkey and the place of P&I Club Letter of Undertaking in the scope of ship arrest provisions of Turkish Commercial Code

Turkish Commercial Code (“TCC”) which came into force on 1 July 2012 brought some specific provisions with regard to ship arrest. Eventhough Turkey is not a party to international conventions on arrest of ships TCC adopted most of the rules of International Convention on the Arrest of Ships 1999

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLKE KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KTTO’dan sigorta eğitimi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), sigorta konulu eğitim düzenlendi. Kaynak: KTTO’dan sigorta eğitimi Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), sigorta konulu eğitim düzenlendi.KTTO İş Geliştirme Birimi ile Cyprus Primary Academy’nin hazırladığı “Hava ve Deniz Taşıma

Turkey: Employment & Labour Law 2019 - ICLG

The ICLG to: Employment & Labour Laws and Regulations - covers common issues in employment and labour laws and regulations – terms and conditions of employment, employee representation and industrial relations, discrimination, maternity and family leave rights and business sales – in 51 ju

RECOGNITIONS